Bạn đang ở đây

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

 

Ngành đào tạo :  NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

 

Thời gian đào tạo : 01 năm

 

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trở lên.

  

 

I. Giới thiệu chương trình:

 

          Chương trình giáo dục Hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy thời gian đào tạo 1 năm được xây dựng nhằm đào tạo các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) đồng thời có chứng chỉ tốt nghiệp sơ cấp trở lên của giáo dục nghề nghiệp (có thời gian đào tạo từ một năm trở lên và cùng nhóm ngành học) hoặc đối với người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên (ngành khác). Học sinh được đào tạo trong 12 tháng, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Kỹ thuật chế biến món ăn. Bằng Tốt nghiệp do Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội cấp.

 

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn nhằm đào tạo nhân viên bếp trong Nhà hàng, Khách sạn có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp.

 

Đào tạo học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về Chế biến món ăn như cắt tỉa, trang trí món ăn chế biến các món ăn Á, Âu, chế biến các món bánh. Nắm vững kỹ năng thực hành các nội dung cụ thể trong Kỹ thuật chế biến món ăn, biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý Nhà hàng; đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn trong Nghiệp vụ Nhà hàng; đồng thời có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở bậc cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

 

Học sinh đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo, có sức khoẻ đủ yêu cầu học tập.

 

II. Mục tiêu đào tạo

 

1.Mục tiêu chung:

 

Nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ;  tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, hoặc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh ở trình độ trung cấp trong ngành du lịch.

 

2. Mục tiêu cụ thể:

 

* Kiến thức:

 

- Chương trình đào tạo cung cấp học sinh những kiến thức về kỹ thuật chế biến món ăn (kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, kỹ thuật cắt, thái, tỉa hoa trang trí , trình bày món ăn; phối hợp nguyên liệu, gia vị; phương pháp làm chín món ăn; kỹ thuật chế biến nước dùng, nước xốt, xúp; kỹ thuật chế biến bánh và các món tráng miệng…) và mối quan hệ  của bộ phận bếp với các bộ phận khác trong nhà hàng và cơ sở lưu trú du lịch.

 

- Chương trình đào tạo còn trang bị các kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, thương phẩm hàng thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tính toán khẩu phần ăn uống, văn hoá ẩm thực…

 

* Kỹ năng

 

- Học sinh có khả năng đảm nhiệm vị trí  của nhân viên bếp ( nhân viên chế biến) trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch…

 

- Học sinh có khả năng  thực hiện qui trình chế biến các món ăn Âu, Á, các món ăn Việt nam, món ăn chay, đồ tráng miệng, các loại bánh…; biết cách trang trí, trình bày các loại đồ ăn; biết tổ chức điều hành một ca làm việc; xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn.

 

- Học sinh có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ  trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

 

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 

- Đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu về tiêu vhuẩn chung cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

 

- Tinh  thần phục vụ khách hàng- thực hiện quan điểm:” khách hàng là trung tâm của quá trình phục vụ”; tận tâm phục vụ làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn ssàng đáp ứng nhu cầu chính đáng  của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

 

- Thái độ lịch sự, tế nhị: thể hiện trong sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng sử có văn hoá với mọi người, giữ gìn , bảo vệ và tôn vinh truyền thống bản sắc  văn hoá dân tộc .

 

- Tính hoà đồng: tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người đặc biệt với khách hàng, với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

 

- Có lòng tự hào và hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.
* Yêu cầu về sức khoẻ

 

- Có sức khoẻ tốt, không dị hình, dị tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và có thể tham gia đầy đủ các hoạt động của trường và các cơ sở làm việc sau này.

 

- Có ý thức và kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân

 

- Có sức khoẻ phục vụ đất nước lâu dài.

 

III. Khung chương trình đào tạo

 

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

 

Tổng khối lượng chương trình :  57 ĐVHT

 

Thời gian đào tạo : 12 tháng