Bạn đang ở đây

Ngành Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tin

           Chương trình đào tạo Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tin

Mã ngành: 5480211

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: Từ 01 năm đến 03 năm

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tin đào tạo nhân viên Tin học trình độ trung cấp, có năng lực làm việc, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc.

        Chương trình đào tạo trang bị cho người học các kiến thức chung như Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Pháp luật, Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng giao tiếp.., kiến thức cơ sở ngành như Lập trình C, Sử dụng thiết bị văn phòng, Tin học  văn phòng, Mạng máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Bảo trì máy tính ... và kiến thức chuyên ngành như Hệ quản trị CSDL SQL, Lập trình ASP.NET, Lập trình C#, Thiết kế web, Flash ... Ngoài ra người học còn được thực hành về Thiết kế sản phẩm phầm mềm website.

        Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tin đảm bảo tính liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

* Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mỹ thuật, thiết kế và kiến thức ngành Thiết kế đồ họa; có khả năng sáng tạo, ứng dụng trong việc thực hiện thiết kế các sản phẩm đồ họa.

- Nêu được nền tảng cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web; các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính; kiến thức cơ sở về Mỹ thuật, Thẩm mỹ, Vẽ kỹ thuật; các kiến thức cơ bản về dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation;

* Kỹ năng

- Vẽ tay được thiết kế trên máy vi tính và thực hiện các sản phẩm đồ họa. Phát huy sự sáng tạo của cá nhân, phối hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể để thực hiện thiết kế và thực hành sản phẩm. 

- Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, Flash;

- Chọn phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm;

-  Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp phich quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo;

- Tạo các phim hoạt hình 2D; quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

- Thiết kế banner cho các trang Web;

- Làm các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật đồ họa như: tạo các vẽ kỹ thuật, tạo và chế bản các mẫu quảng cáo, mẫu bìa sách, báo, tờ rơi, pano áp phích, biểu tượng logo, thiết kế banner cho các trang Web;

- Tổ chức quản lý các tổ, nhóm để sản xuất, quản lý kinh tế trong công ty, xí nghiệp.

  * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Hoàn thành hoạt động thiết kế các sản phẩm đồ họa; hoạt động cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các nhân viên tin học ứng dụng trong quá thiết kế sản phẩm đồ họa, sử dụng các phần mềm trong tin học và các kiến thức chuyên môn khi sử dụng máy tính.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp ngành Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tin và có thể đảm nhận các công việc thiết kế web, thiết kế đồ họa, quản trị web tại các tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về đồ họa, thiết kế web hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web.