Bạn đang ở đây

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
           Chương trình đào tạo Lập trình/Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ thông tinMã ngành: 5480211Trình độ đào tạo: Trung cấpHình thức đào tạo: Chính quy thường xuyênĐối tượng tuyển sinh: Học sinh..
Chương trình giáo dục đại học trình độ TC ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước
Sư phạm mầm non hệ 01 năm ( hệ văn bằng 02 )