Bạn đang ở đây

Sư phạm mầm non hệ 01 năm ( hệ văn bằng 02 )
Thư ký văn phòng
Quản trị kinh doanh
Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
Kế toán
Chương trình giáo dục đại học trình độ TC ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước