Bạn đang ở đây

Từ nối trong tiếng Anh - linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn bản trở nên rõ ràng hơn. Những từ này cũng..
Mong muốn có thể cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh là điều băn khoăn của rất nhiều bạn. Dưới đây là một vài góp ý nhỏ hi vọng sẽ có thể giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe..
Không ai yêu cầu người vừa mới học tiếng Anh đã phải có khả năng phát âm tiếng Anh hoàn hảo. Điều quan trọng là người học cần có cách phát âm đúng mỗi khi sử dụng một từ tiếng..
Một số câu nói tiếng Anh hay dùng hàng ngày - Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi.