Bạn đang ở đây

Sư phạm mầm non hệ 01 năm

Sư phạm mầm non hệ 01 năm ( hệ văn bằng 02 )

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM MẦM NON

 

 

 

        Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp

 

        Ngành đào tạo :   SƯ PHẠM MẦM NON

 

        Thời gian đào tạo : 01 năm ( 12 tháng )

 

        Đối tượng tuyển sinh:

 

+ Học sinh tốt nghiệp hệ TCCN chính quy các ngành : Sư phạm tiểu học, Kế toán, Thư ký văn phòng ...

 

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT tương đương.

 

I. Giới thiệu chương trình:

 

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục mầm non nhằm đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp có kiến thức khoa học, nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất, năng lực và sức khoẻ.

 

Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp bằng Trung cấp chính quy ngành Giáo dục mầm non.

 

Đào tạo  học sinh  có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về giáo dục mầm non, có khả năng ứng dụng, tổ chức các hoạt động giảng dạy trong các trường mầm non, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp .

 

Đối tượng tuyển sinh

 

- Học sinh tốt nghiệp hệ TCCN chính quy các ngành : Sư phạm tiểu học, Kế toán, Thư ký văn phòng ...

 

- Học sinh  đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT tương đương

 

- Học sinh  đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu học tập.

 

- Hình thức: Không bị dị tật bề ngoài, không nói ngọng.

 

- Các môn thi tuyển sinh  :

 

+ Văn

 

+ Năng khiếu ( Kể truyện, hát, vẽ, đàn điện tử)

 

Thời gian đào tạo

 

        - Hệ đào tạo đối tượng đã tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy : 01 năm ( 12 tháng )

 

II. Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp chính qui ngành Sư phạm mầm non thời gian đào tạo 1 năm được xây dựng nhằm đào tạo các học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy trở lên các ngành khác có mong muốn được học chuyển đổi sang ngành Sư phạm mầm non. Học sinh được đào tạo trong 12 tháng, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Sư phạm mầm non. Bằng Tốt nghiệp do Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội cấp.

 

Chương trình giáo dục ngành Giáo dục mầm non (GDMN) được xây dựng nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

 

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh phải đạt được những yêu cầu sau:

 

1. Về kiến thức

 

Vận dụng những kiến thức đại cương áp dụng vào học các môn chuyên ngành, vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn GDMN;

 

Vận dụng những kiến thức chuyên môn để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non.

 

Vận dụng hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ Trung cấp để thực hiện tốt công tác chuyên môn;

 

Xác định được đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN;

 

Tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.

 

2. Về kỹ năng:

 

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh đạt được các kỹ năng sau:

 

- Giao tiếp với trẻ; biét tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.

 

- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.

 

- Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.

 

- Tổ chức, thực hiện các kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ).

 

- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.

 

- Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục.

 

- Tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hoá GDMN.

 

- Theo dõi, xử lí kịp thời các thông tin về ngành học.

 

- Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.

 

- Đánh giá, điều chỉnh quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non.

 

3. Về thái độ:

 

Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, học sinh tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt với trẻ và nghề GVMN. Có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng GDMN.

 

Tích cực trong việc rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất người giáo viên mầm non và có ý thức tiếp tục học lên các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn.

 

III. Khung chương trình đào tạo

 

Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

 

Tổng khối lượng chương trình :  56 ĐVHT

 

Thời gian đào tạo : 01 năm