Giới thiệu trường

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo

Tuyển sinh

Bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp, trước hết bạn cần phải biết một số quy tắc cơ bản của ngôn ngữ này. Việc phát triển một nền móng ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp cơ bản vững chắc không chỉ giúp bạn tạo ra được..

Tin tức và Sự kiện

 Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội đang cần tuyển Nhân Viên Văn Phòng với các yêu cầu sau: • Yêu cầu: – Độ tuổi từ 22-35 tuổi – Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành: ưu tiên ngành văn phòng, công..

Hoạt động sinh viên

 Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội đang cần tuyển Nhân Viên Văn Phòng với các yêu cầu sau: • Yêu cầu: – Độ tuổi từ 22-35 tuổi – Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành: ưu tiên ngành văn phòng, công..

Tin giáo dục

 Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội đang cần tuyển Nhân Viên Văn Phòng với các yêu cầu sau: • Yêu cầu: – Độ tuổi từ 22-35 tuổi – Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành: ưu tiên ngành văn phòng, công..